SLUŽBY / ŠKOLENÍ K POUŽÍVÁNÍ MOŘICÍCH PŘÍPRAVKŮ

Jedná se o výkon osoby odborně způsobilé k nakládání s vysoce toxickými přípravky.
Dále nabízíme návrhy protikorozních ochran, zajištění autorizované osoby pro nakládání s toxickými a vysoce toxickými látkami apod.