SLUŽBY / MOŘENÍ A PASIVACE U ZÁKAZNÍKA I NA MONTÁŽI

MOŘENÍ A PASIVACE NA MONTÁŽI A U ZÁKAZNÍKA

Tímto způsobem se moří a pasivují díly, které není možné kvůli jejich rozměrům, hmotnosti, konstrukci nebo pevnému ukotvení převážet do mořírny. Práce provádíme na mobilním mořicím pracovišti. Součástí poskytovaných služeb je i zachycení a ekologická likvidace odpadních vod. Pro provádění prací máme zajištěna veškerá povolení, schválení, certifikáty a autorizace.

Pro tyto práce neexistuje žádné rozměrové ani hmotnostní omezení.

moreni a pasivace na montazi

Moření a pasivace na montáži